عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

1عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده: هدف از این مرحله سنجش محیط داخلی بافت مطالعه شده جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف می باشد، یعنی جنبه هایی که در راه دستیابی به اهداف مورد نظر و اجرای تکلیف های آن زمینه های مساعد یا بازدارنده دارد مد نظر می باشد از این رو در این قسمت 5 مقوله راهبردهای موجود ، عملکردها و منابع مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و تحت عنوان  نقاط­قوت­وضعف­ودرچارچوب­ابعادتوسعه­گردشگری(اجتماعی-فرهنگی،اقتصادی،کالبدی،مدیریتی،طبیعی-اقلیمی) به تبیین جدول شماره(   4-4  ) تقسیم بندی گردید.

15-4-2 عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده: هدف این مرحله کندوکاو آثار محیط خارجی در ناحیه مطالعه شده جهت شناسایی فرصت ها و تهددیهایی می باشد که ناحیه در ارتباط با گسترش گردشگری با آن مواجهه می باشد. پس بر اساس مطالعات انجام شده و با در نظر داشتن وضعیت شهر سمنان مجموعه فرصتها و تهدیدهای موجود ومؤثر بر این بافتاز لحاظ گردشگری در غالب ابعادی زیرا(اجتماعی-فرهنگی،اقتصادی،کالبدی،مدیریتی،اقلیمی-طبیعی) مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه