عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

ب) به نظر می رسد سرمایه گذاری مناسب (در راستای تأسیسات و تجهیزات زیربنایی)  می تواند تأثیر مؤثری در توسعه گردشگری شهر سمنان اعمال نماید.

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری مشخصاً دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی می باشد که اثرات اقتصادی آن همانطور که در فصل پیش گفته گردید می توان در سطح ملی و بین المللی در کسب درآمد ارزی،متعادل کردن توزیع درآمد،جذب سرمایه ها و به جریان انداختن آن در جریان سرمایه گذاری سالم، ایجاد اشتغال و بهره گیری از منابع راکد مانده و جلوگیری از خروج ارز و غیره نظاره نمود. و اما بافت قدیم شهر سمنان با در نظر داشتن جدول ( 1-4 ) دارای امکانات زیربنایی،تأسیسات رفاهی-اقامتی-بهداشتی و… در حد ناچیزی می باشد. و با عنایت به این که عناصر قدیمی بافت قدیمی شهر سمنان از جاذبه های خاص توریستی برخودار می باشد اما بدون فراهم کردن و تجهیز امکانات زیربنایی قادر به جذب گردشگر نخواهد بود.(در حال حاضر)

با ایجاد این تأسیسات و امکانات مانند راههای ارتباطی مناسب و امکانات رفاهی-پذیرایی-اقامتی-بهداشتی و… می توانیم فرصتهای شغلی بسیار مناسبی ایجاد کرده و درآمد مناسبی داشته باشیم و به تمامی اثرات اقتصادی که گفته گردید دست پیدا کنیم. لذا با ایجاد زمینه  های مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصیدر این صنعت به ویژه مرمت عناصر بافت قدیمی، ایجاد مجتمع های توریستی و… می توان شاهد تحولات چشمگیری در جذب گردشگران به منطقه بود، با در نظر داشتن آمارهای ورود گردشگران به شهر جهت بازدید از اماکن قدیمی که تعداد آنها در سال های اخیر بسیار کاهش پیدا کرده می توانیم یکی از علت های آن را (نامناسب بودن امکانات و تأسیسات) در این زمینه بدانیم.اما اگر این امکانات فراهم گردد نه تنها باعث مجهز شدن بافت و بهره گیری افراد بومی از آن می شویم بلکه باعث می گردد گردشگران بیشتری جذب شوند.همانطور که در تحلیل با مدل SWOT نیز گفته شده مقداری از ضعفهای بافت قدیمی شهر نیز به علت های نبود همین امکانات می باشند. برای مثال: کم توجهی به نور پردازی و دسترسی معابر داخل بافت، نبود پارکینگ مناسب، کمبود فضاهای سبز، کمبود امکانات بهداشتی و امکانات رفاهی پذیرایی و اقامتی، نامناسب بودن دفع فاضلاب- تخریب بافت و افزایش نا امنی ها در بافت و … که اینها نیاز به سرمایه گذاری دارند که بتوانیم معضلات را در این زمینه حل کرده  و بتوانیم بیش از پیش به جذب گردشگر بپردازیم و در زمینه توسعه گردشگری گام برداریم که این توسعه اثرات بسیار زیادی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد.پس اگر بخواهیم در زمینه توسعه گردشگری بافت قدیم موفق باشیم یکی از الزامات اساسی آن در نظر داشتن زیرساخت ها و امکانات و سرمایه گذاری در این زمینه می باشد.

اختصار این که اگر بخواهیم در بافت قدیم شهر سمنان فعاالیت گردشگری توسعه پیدا کند اولاً بایستی توانها و جاذبه ها را شناسایی و به اجمال معرفی شوند (از روش های تبلیغاتی مختلف بهره گیری کنیم) ثانیاً
برنامه ریزان و دست اندرکاران و مسئولین با هم متناسب بوده و مردم را نیز با اثرات این فعالیت آگاه کنند تا مشارکت همه جانبه مردم را به سوی خود جلب کنند ثالثاً به جهانگردان خارجی نیز توجه کرده و
دست اندر کاران امکانات متناسب با جذب آنها را فراهم نمایند.رابعاً در این جریان توانهای گردشگری منطقه را به گونه ای تقویت کنیم که در تمام موقعیتها در جذب گردشگر موفق اقدام کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه