ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

به عنوان مهمترین نقطه قوت داخلی نبود سیستم اطلاع رسانی مناسب و صحیح به مقصود معرفی جاذبه های تاریخی-فرهنگی و هنری و راهنمایی گردشگران برای بازدید از مکان های با ارزش به عنوان مهمترین نقطه ضعف داخلیدر توسعه گردشگری بافت قدیم شهر سمنان می باشد به علاوه از بین رفتن فرصتهای بیرونی،نزدیکی به شهر تهران(پایتخت) کشور و اصفهان و گلستان دو قطب دیگر گردشگری کشور و قرار گرفتن در مسیر مشهد به عنوان اولویت اول و حضور نداشتن مسئولین دلسوز و علاقه مند به میراث ارزشمند شهر(به کار نگرفتن افراد بومی) به عنوان مهمترین تهدید خارجی می باشد. اما در مسیر توسعه گردشگری موانعی هست که به بعضی از آنها تصریح می گردد.

-کمبود زیرساختها و امکانات و تأسیسات مناسب(ضعف زیرساختها)در خصوص جذب گردشگر و بهره گیری افراد بومی(راه، اقامتی،پذیرایی و بهداشتی) .

-کمبود در تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب(بروشور)، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی،نبود پلاکارتهایی در ورودی شهر.

-نبود هماهنگی و اجماع نظر بین مسئولین و سازمان های ذیربط در جهت مرمت بافت قدیمی وبافت با ارزش(میراث ارزشمند شهر)

-نبود افراد متخصص و آموزش دیده در جهت راهنمایی گردشگران.

-توجه های صرفاً اقتصادی و نه فرهنگی به گردشگری.

-کیفیت نامناسب وسایل حمل و نقل درون شهری و…

که در جهت دستیابی به توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه بایستی سازمان های ذیربط با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این زمینه با بهره گیری از قوتها و فرصتها،ضعفها و تهدیدها و موانع را با راهکارهای مناسب تعدیل کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه