ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی با در نظر داشتن این که شهر سمنان شهری تاریخی می باشد و دارای بافت قدیم و عناصر و اجزایی مانند(کاروانسراها،حمام ها،آب انبارها،مساجد،بازارها و خانه های قدیمی و…) می باشد که هر کدام از اینها متناسب با زمان ساخت خود فلسفه وجودی خاصی داشته اند که دارای جذابیت خاصی می باشند و کسانی که به عنوان توریست وارد بافت می شوند می فهمند که معماری تمامی این عناصر متناسب با شرایط اقلیمی شهر سمنان(کویری) به وجود آمده می باشد و شکل متناسب با شرایط اقلیمی خاص خود را داشته اس. زمانی که توریست ها با این عناصر آشنا می شوند می توانیم بگوییم در حقیقت با آداب و رسوم و سنت مردم بومی منطقه نیز آشنا شده و از دیدن این عوامل جذاب لذت می برند. یکی دیگر از قابلیتهای شناخت بافت قدیم ساختن مستندهای تاریخی و شناخت با زمان به وجودآمدن عناصر و فلسفه وجودی آنهاست و حتی در زمینه اوقات فراغت نیز می توان گفت که دیدن عنصر قدیمی باعث پر کردن اوقات فراغت جوانان محل و حتی گردشگران می گردد.و حتی می توان از همان عناصرب افت که به صورت بدون بهره گیری می باشد به عنوان مراکز رفاهی بهره گیری کنیم برای مثال بهره گیری از کاروانسراها یا خانه های قدیم به عنوان تفرجگاه یا هتل و یا بهره گیری از آب انبار به عنوان قهوه خانه و … همانطور که گفته گردید باعث پر شدن اوقات فراغت جوانان می گردد و متناسب با فراهم شدن امکانات و تجهیزات افراد بومی نیز از این امکانات بهره گیری می کنند که برای جذب گردشگری اهم از داخلی یا خارجی و بومی و غیر بومی در منطقه فراهم کردن این امکانات از اقدامات مهم می باشد.

15-4تحلیل با بهره گیری از SWOTبا در نظر داشتن تبیین در فصول قبل جهت رسیدن به اهداف پژوهش، در این پایان نامه آغاز از روش توصیفی و تحلیلی بهره گیری شده که در این مرحله با توجه اطلاعات موجود برای جاذبه ها،امکانات و خدمات توریستی و وضعیت گردشگری و آثار آن در توسعه جامعه مطالعه شده پرداخته شده و آن را تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت ارائه استراتژی راهبرد(توسعه گردشگری بافت قدیم)شهر سمنان از روش تحلیلیSWOT بهره گیری شده می باشد.که در آغاز با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه، فهرستی از نقاط قوت،ضعف،فرصت ها،تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و در نهایت جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت فرصت های موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در بافت (قدیمی) مطالعه شده،استراتژی های مناسبی ارائه شده می باشد.همانطور که قبلاً محدوده بافت قدیم شهر سمنان را مشخص کردیم منطقه ای بین سه راه یغما،خیابان شهدا،خیابان طالقانی، میدان ابوذر،در نهایت سه راه ابوذر و میدان امام می باشد که دارای بازار به عنوان ستون فقرات شهر و مساجد،کاروانسراها،قلعه ها،بقعه ها،آتشکده – آب انبارها و سایر عناصر باارزش می باشد. که این عناصر دارای ساخت و معماری متناسب با اقلیم خاص خودب بوده و دارای جذابیت های خاصی می باشد به مقصود ارائه راهکارها و سیاست های توسعه گردشگری در مورد عناصر بافت قدیمی،شناخت عوامل چهارگانهSWOTدر جهت رفع ضعف ها،تهدیدها و بهبود قوتها و فرصتها امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. بر این مبنا،راهکار توسعه این نواحی با فهرست کردن مهمترین نقاط قوت و فرصتها به مقصود :1-تشکیل همایش های داخلی و بین المللی و ایجاد یک سایت اینترنتی توسط سازمان های مسئول و تهیه بروشورها،از همه مهمتر ایجاد پلاکارتهای مناسب در راههای ورودی شهر به مقصود معرفی عناصرتاریخی-فرهنگی(قدیمی) و جایگاه آنها به صورت کامل.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه