ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

1-مسئولان: تحلیلSWOT نشان می دهد که از نظر مسئولان مؤلفه وجود شخصیت های ارزشمند تاریخی و هنری و احساس افتخار شهروندان به آنها به عنوان مهمترین نقطه قوت داخلی و پس از آن مؤلفه وجود بافت قدیمی در هسته مرکزی شهر و وجود بازار در آن به عنوان ستون فقرات اقتصادی بافت که باعث تقویت مشارکت و انسجام اجتماعی و فرهنگی مردم و جذب سرمایه آنها به قسمت های مختلف بافت را در اهمیت بعدی در توسعه گردشگری عناصر بافت قدیمی قرار دارد. پیش روی انسجام فیزیکی و پیوستگی محلات و ارتباط با آنها به عنوان کم اهمیت ترین نقطه قوت داخلی در توسعه گردشگری عناصر بافت می باشد.

همچنین از نظر مسئولان نزدیکی به شهر تهران و مرکز کشور و از طرف دیگر اصفهان و گلستان دو قطب دیگر گردشگری ایران و قرار گرفتن در مسیر شهر مشهد به عنوان مهمترین فرصت بیرونی قرار دارد در حالی که مؤلفه علاقه مندی دانشجویان و تحصیلکردگان و اندیشمندان بومی بر احیاءفرهنگ و تاریخ شهر و بهره گیری از ایده های آنها در زمینه های مختلف توسعه شهر به عنوان کم اهمیت ترین فرصت بیرونی در جهت توسعه گردشگری می باشد و اما در مورد نقاط ضعف داخلی مسئولان بر این عقیده بودند که مؤلفه نبود سیستم اطلاع رسانی مناسب و صحیح به مقصود معرفی جاذبه های تاریخی-فرهنگی و راهنمایی گردشگران برای بازدید مکان های ارزشمند به عنوان مهمترین نقاط ضعف داخلی قرار دارد و همچنین کم اطلاعی مردم بافت قدیم از ظرفیتهای اقتصادی در این بافت به عنوان کم ترین اولویت در میان نقاط ضعف در جهت توسعه گردشگری دارد و علاوه بر آن مهمترین تهددی خارجی جهت توسعه گردشگری در این بافت وجود عوامل جاذب گردشگر در نواحی اطراف (شهمیرزاد)می باشد.

2-مردم:همچنین تحلیل SWOTنشان می دهد که از دیدگاه مردم مؤلفه وجود شخصیت های ارزشمند تاریخی و هنری و احساس افتخار شهروندان به آنها به عنوان مهمترین نقطه قوت داخلی و پیش روی مؤلفه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انسجام فیزیکی و پیوستگی محلات و ارتباط با آنها به عنوان کم اهمیت ترین نقطه قوت داخلی در توسعه گردشگری در این نواحی می باشد.و به علاوه از نظر مردم مؤلفه نبود سیستم اطلاع رسانی مناسب و صحیح به مقصود معرفی جاذبه های تاریخی-فرهنگی و راهنمایی گردشگران برای بازدید مکان های ارزشمند به عنوان مهمترین نقاط ضعف داخلی و مؤلفه کم اطلاعی مردم بافت قدیم از ظرفیتهای اقتصادی در این بافت به عنوان کم اهمیت ترین در میان نقاط ضعف داخلی در جهت توسعه گردشگری داراست. در مورد فرصتهای بیرونی نیز مردم عقیده دارند که نزدیکی به شهر تهران و مرکز کشور و از طرف دیگر اصفهان و گلستان دو قطب دیگر گردشگری ایران و قرار گرفتن در مسیر شهر مشهد به عنوان مهمترین فرصت بیرونی و در حالی که مؤلفه علاقه مندی دانشجویان و تحصیلکردگان و اندیشمندان بومی بر احیاءفرهنگ و تاریخ شهر و بهره گیری از ایده های آنها در زمینه های مختلف توسعه شهر به عنوان کم اهمیت ترین فرصت بیرونی در جهت توسعه گردشگری می باشد. و به علاوه مردم معتقد بودند که مؤلفه حضور نداشتن مسئولین دلسوز و علاقه مند به میراث ارزشمند شهر (به کار گرفتن افراد بومی) به عنوان مهمترین تهدید خارجی جهت توسعه گردشگری مطرح می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه