عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

1بررسی اثرات اقتصادی پتانسیل های گردشگری عناصر قدیمی: محدوده شهر سمنان به خصوص در بافت قدیم علی رغم وجود منابع و پتانسیل ها ی توریستی ارزشمند، صنعت گردشگری در آن رشدی نکرده می باشد. این رشدنیافتگی با در نظر داشتن ضعف در زیربناها و تأسیسات و تجهیزات موجود توریستی با در نظر داشتن جدول شماره( 1-4 ) نمایان می باشد.اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در یک منطقه زمانی عیان می گردد که آن صنعت در منطقه به اندازه کافی رشد و توسعه پیدا کرده باشد. که این صنعت در شهر سمنان به دلیل رشد نیافتگی اثارت اقتصادی آن دیده نشده می باشد.با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده در فصل سوم اندازه فعالان و غیر فعالان در شهر سمنان به تبیین ذیل بود:

جدول شماره3-4: تعداد فعالان و غیرفعالان شهر سمنان در سال1385

جمعیت تعداد نفر درصد
فعالان 47274 29/37
غیرفعالان 78684 6/62

مأخذ سالنامه آماری استان سمنان ،1388،ص 225

   با ایجاد امکانات لازم در جهت جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری در منطقه می توانیم حداقل مقداری از این6/62 درصد بیکاران را در شهر را کاهش داده و نه تنها اشتغال ایجاد کرده بلکه باعث جاری شدن سرمایه در این منطقه شده و به جریان انداختن سرمایه گذاری های سالم و بهره گیری از منابع راکد می گردد. به گونه کلی می توان نتیجه گرفت که گردشگران کمی ار عناصر بافت در چند سال اخیر دیدن کرده اند و درآمد کمی نیز از صنعت گردشگری عاید اقتصاد شهر شده می باشد.گر چه توزیسم خارجی می تواند درآمد ارزی بیشتری برای کشور و منطقه مورد مطالعه داشته باشد. اما بهد از انقلاب اسلام یبه دلیل تبلیغات مسموم رسانه های گروهی کشورهای غربی باعث ناشناخته بودن جاذبه های کشور ایران به خصوص جاذبه های قدیمی-تاریخی شده می باشد.اما با در نظر داشتن آمار گردشگران خارجی تعدادشان در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده اما با این حال شهر سمنان به خاطر قرار گرفتن در مسیر تهران-مشهد یکی از فرصتهای بسیار مناسب در جهت جذب مسافرین را داراست.در صورتیکه امکانات توریستی لازم را در منطقه فراهم کنیم می توانیم حداقل تعداد محدودی از مسافران مشهد یا تهران را به منطقه جذب کرده، اما بایستی توجه داشته باشیم که ایارنگردی مقدم بر جهانگردی می باشد و شهر سمنان زمانی می تواند پذیرای جهانگردان باشد که امکانات و تأسیسات زیربنایی توریستی رابرای ایرانگردان و گردشگری داخلی در حد مطلوب داشته باشد که شهر سمنان این درجه از مطلوبیت را برای ایرانگردان فراهم نشده، پس انتظار جهانگردان را نیز نباید داشته باشیم و آماری که در جدول شماره( 2-4 ) گفته گردید بیشتر بازدید کنندگان و گردشگری شهر سمنان را افراد بومی تشکیل داده و در درجه دوم ایرانگردان(تا حد کمی) تشکیل می دهند که اگر سرمایه گذاری مطلوب را در این زمینه ایجاد کنیم نه تنها باعث توزیع عادلانه تر درآمدها، بلکه باعث ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و تسریع گردش پول و به دنبال آن کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شویم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه